HET STARTBLOK

Samen met de openbare Anne Frankbasisschool, de katholieke basisschool De Laarhorst, kinderopvang Partou en het Sportbedrijf is onze school in De Laar-Oost gevestigd in een multifunctioneel centrum, genaamd Het Startblok. In Het Startblok maken de scholen gezamenlijk gebruik van een aula, een speellokaal en een technieklokaal.

Meer informatie vindt u hier op de website van Stichting Pas.