Christelijk onderwijs

Onze school is een christelijke school, waar kinderen met elkaars levensbeschouwing en godsdienst in aanraking komen. We zijn open en belangstellend naar elke levensovertuiging. Kenmerkend voor christelijk onderwijs is de wijze waarop we met elkaar omgaan in de school.

Gaandeweg zult u ontdekken dat de wijze waarop we met onze leerlingen omgaan voortvloeit uit onze christelijke grondslag. We leren kinderen dat er hogere waarden in het leven zijn dan bijvoorbeeld zuiver materiële waarden. Vanuit een positief mensbeeld helpen we onze leerlingen om het leven als kleurrijk en zinvol te ervaren. Kinderen ontwikkelen hun eigen identiteit, maar wij bevorderen bij iedere leerling de (christelijke) gedachte dat je respect dient te hebben voor de medemens en diens levensovertuiging.

De zichtbare activiteiten zijn lessen rondom onze methode Trefwoord voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Elke twee weken is er een korte weekopening rondom een Bijbels thema en we vieren de christelijke jaarfeesten.