GEWOONTES

Fietsen

Kinderen mogen op de fiets komen. De ruimte in de fietsenstalling is echter beperkt. Te veel fietsen geven kans op schade en ergernis. De school is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing of beschadiging van de bij de school gestalde fietsen of onderdelen. Op het schoolplein mag niet worden gefietst.

Binnenkomen

Tien minuten voor schooltijd mogen de kinderen binnenkomen, naar hun klas gaan en daar aan hun tafel of in de kring gaan zitten. Als u uw kind naar school brengt, kunt u mee naar binnen lopen. Meestal staat de leerkracht bij de deuropening. Het is niet de bedoeling dat u met uw kind mee de klas in gaat. Uitzonderingen hierop zijn: de eerste dag na een vakantie en voor nieuwe leerlingen.

Hebt u een dringende reden om met uw kind mee te lopen naar zijn tafel, overleg dat dan van tevoren even met de leerkracht. Als u de leerkracht iets wil mededelen, dan kan dat, maar voor een uitvoerig te bespreken onderwerp vragen wij u een aparte afspraak te maken.

Fruitkring

Na het speelkwartier houden we een “fruitkring” met het meegenomen eten en drinken. Voor de jongste kinderen vragen wij u het fruit te wassen en te schillen. Het is handig dat trommeltjes, bekers en dergelijke voorzien zijn van de naam van het kind. Ons advies is om niet te veel eten en/of drinken mee te geven.

Eigendommen van kinderen en gevonden voorwerpen

Kleding, laarzen, drinkbekers en dergelijke kunt u het beste voorzien van naam of merkteken. De school is niet aansprakelijk voor meegenomen (kostbare) spullen, die voor schoolgebruik niet nodig zijn (bijv. mobiele telefoon, mp3speler, (elektronisch) speelgoed, enzovoort). Bij de conciërges worden gevonden voorwerpen nog een tijdje bewaard.

Huiswerk

Wij leren de kinderen hoe ze met huiswerk en een agenda om moeten gaan door het wekelijks geven van huiswerk, mede als voorbereiding op het vervolg onderwijs. In het voortgezet onderwijs hoort huiswerk er al snel bij. We bereiden de kinderen stap voor stap daarop voor. Voorop staat dat kinderen genoeg tijd moeten overhouden om te spelen en om ‘kind’ te zijn. Dit geldt ook als de leerresultaten wat achterblijven. We overleggen eventueel met de ouder(s)/verzorger(s) als een kind wat extra huiswerk krijgt. Het is belangrijk te weten hoe een kind er thuis mee om gaat en welke hulp het mag verwachten van u. In groep 3 krijgen de kinderen af en toe een kleine leesopdracht mee.

Dit wordt langzaam uitgebreid en in groep 8 krijgen de kinderen allerlei soorten huiswerk: maak- en leerwerk voor verschillende vakken. Het belangrijkste doel is dat kinderen leren hun werk in te plannen en er zelfstandig mee om te leren gaan.

Jarige teamleden, attenties

Leerkrachten vieren hun verjaardag in hun eigen groep. U wordt daarover tijdig geïnformeerd. Sommige kinderen geven een cadeautje aan de leerkracht, dat is leuk maar is geen verplichting. Dat geldt ook voor attenties aan het eind van het schooljaar.