Praktische informatie locatie Venlosingel

Venlosingel 212
6845 JE Arnhem
026 3810155
mail: caroline.vermeer@debasisfluvius.nl

Klik hier voor de complete Jaarkalender Venlosingel 2018-2019.

Wanneer is gym:

 • woensdag groep 3 t/m 8
 • vrijdag groep 3 en 6/7 en 8

Wanneer is zwemmen:

 • groep 4 en 5 donderdagochtend

Wie is wie

 • Groep 1/2  Janny Oskam en Willemijn Kooper
 • Groep 3/4 Karlijn Schillemans
 • Groep 4/5 Marianne Ligtvoet en Astrid van Veldhuizen
 • Groep 6/7 Gea Bos en Henny Jansen
 • Groep 8 Henny Jansen en Caroline Vermeer

En verder …

 • Marielle Evers geeft muziekles op maandagochtend
 • Yasha van Dijk is de vakleerkracht gym
 • Franc Dresen is de conciërge en is er op dinsdag en donderdag. Wilma Kanninga is assistent conciërge
 • Caroline Vermeer is locatieleider
 • Marianne de Koning is als intern begeleider leerlingenzorg afwisselend aanwezig op de locatie Venlosingel en Brabantweg
 • Bonny Jansen  is administratief medewerker

Ouderraad

De oudercommissie ondersteunt het team bij activiteiten in en buiten de school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolkamp, slotfeest, handvaardigheidcursussen enzovoort. Vaak vragen zij om extra hulp van ouder(s)/verzorger(s) bij deze activiteiten. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Wel graag even van te voren aanmelden bij de voorzitter.

De oudercommissie wordt momenteel gevormd door: Quirina Rijksen, Sylvia Bruin, Patricia de Ruijter, Nathaly Sohilait (voorzitter), Tjallina van Mil-Jezeer en Judith Oostenrijk.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is € 30,00 per jaar. Inning van de ouderbijdrage geschiedt via Acceptemail door de Stg Beheer Gelden Oudercommissie CBS Toermalijn, KvK 61405787, Venlosingel 212 te Arnhem, tel. 026-3810155, mailadres: penningoc.toermalijn@debasisfluvius.nl.

Stg Beheer Gelden Oudercommissie CBS Toermalijn, rekeningnummer: NL25 INGB 0006 5753 94.

Contactadres overblijven

Wilma Kanninga 
Voor het overblijfrooster: zie nieuws locatie Venlosingel
e mail: wilma.kanninga@debasisfluvius.nl