Kennismaken met de school en inschrijven

Wilt u kennismaken met onze school, dan kunt u een afspraak maken met Erna van Eck (locatie Brabantweg) of Caroline Vermeer (locatie Venlosingel). Zij vertellen u alles wat u weten wilt over de school, laten u en uw kind een kijkje nemen in de klassen en hebben uiteraard een inschrijfformulier beschikbaar. Wanneer u uw kind aanmeldt bij onze school gaan wij er vanuit dat u onze uitgangspunten onderschrijft.

Ouders van oudere kinderen kunnen een afspraak maken met de interne begeleider. De Arnhemse schoolbesturen zijn overeen gekomen om lopende het schooljaar geen leerlingen van elkaar over te nemen, tenzij een verhuizing naar een andere wijk de reden van deze aanmelding is. Alleen bij knellende situaties kan hiervan worden afgeweken. In dat geval zal contact opgenomen worden met de directeur van de “oude” school, om samen te bespreken wat het beste is voor de leerling.

Zie voor kinderen die extra zorg nodig hebben de informatie in het menu passend onderwijs.

Wendagen

Aangemelde kinderen van drie jaar en tien maanden mogen zes keer een dagdeel komen wennen. Binnen de regio is de afspraak dat deze “wendagen’ binnen een periode van enkele weken voor de verjaardag worden gepland. Zo verlopen het afscheid van de peuterspeelzaal én het wennen aan de basisschool het beste. Met de kleuterleidster kunt u de best passende afspraak maken.

Vierjarigen

Vierjarigen zijn niet leerplichtig tot de eerste schooldag volgend op de maand waarin ze vijf jaar worden. Ze zijn dus niet verplicht om aan alle activiteiten deel te nemen. In overleg met de leerkracht kan uw kind een dagdeel of dag thuis blijven.

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat.

Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk voor vijf uur per week tot de zesde verjaardag van uw kind. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur. Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal vijf extra uren. Hiervoor hebt u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. U kunt uw kind dus maximaal tien uren per week thuishouden tot de zesde verjaardag. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Adresgegevens van leerlingen

Met de op het aanmeldingsformulier door u ingevulde gegevens, gaan wij om zoals de wet op de privacy dit voorschrijft. Elk jaar maken wij per klas een lijst met adressen en telefoonnummers. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens op deze klassenlijst staan, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Om over de meest actuele gegevens te beschikken, vragen wij aan het begin van het schooljaar uw telefoonnummers op een ‘alarmkaart’ te noteren.