Contact

Basisschool Toermalijn heeft twee locaties:

  • Locatie Brabantweg 103, 6844 GA Arnhem, 026-3812427
  • Locatie Venlosingel 212, 6845 JE Arnhem, 026-3810155

Wilt u kennismaken met onze school, kijk dan hier.

Ouders worden geïnformeerd via de schoolgids Toermalijn 2017-2018, de jaarkalender (die vindt u onder de eigen menu’s van Brabantweg en Venlosingel), de maandkalenders, berichten via Digiduif en op informatieavonden. Over de laatstgenoemde onderwerpen vindt u hieronder een korte toelichting.


Heeft u vragen of opmerkingen over de school of deze website:
mail: directie@toermalijn-arnhem.nl


Maandkalender

Iedere maand brengen we per locatie een maandkalender uit. Daarin staan alle data en activiteiten van de komende maand. Er staan ook korte nieuwtjes en berichten in. Deze maandkalender wordt verspreid via digiDuif. Eerder verschenen maandkalenders vindt u terug in de eigen menu’s van Brabantweg en Venlosingel.

Digiduif

Voor de communicatie met de ouder(s)/verzorger(s) maken wij gebruik van digiDuif. Ieder kind wordt daarvoor door de ouder(s)/verzorger(s) aangemeld zoals beschreven in de aanmeldingsbrief die u via school krijgt. Zo krijgt u alle informatie snel en up to date via de e-mail toegezonden. Kijk voor meer informatie op www.digiduif.nl

Klasseninformatie

In één van de eerste schoolweken organiseren we een algemene informatieavond over het schooljaarprogramma voor de groepen één tot en met acht. We doen dit in de vorm van een inloopuur waarbij uw kind aanwezig mag zijn. U kunt dan samen met uw kind de verschillende lesmaterialen bekijken in het klaslokaal. Van de leerkracht krijgt u dan een blad met daarop de belangrijkste informatie over alles wat uw kind dit schooljaar gaat doen.

Informatie Voortgezet Onderwijs

Voor ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 is er in het najaar een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs (VO). Deze onderwijsmarkt vindt plaats op één van de scholen van voortgezet onderwijs voor alle basisscholen uit de regio. Op deze avond wordt verteld wat u van het voortgezet onderwijs kan verwachten De verschillende scholen zijn aanwezig om zich te presenteren.