MISSIE EN VISIE

Ons motto “Samen leven, samen leren”  is afgeleid van onze missie.

De missie van de Toermalijn luidt:

“Wij werken met hart en ziel en in alle openheid aan de sociale, verstandelijke, motorische en creatieve ontwikkeling van de kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd. Dit doen wij in samenspraak met onze leerlingen en hun ouders.”

Onze visie is:

• Een goede toekomst voor ieder van onze leerlingen. Wij willen leerlingen optimaal voorbereiden op de toekomst en richten ons daarbij op een brede ontwikkeling.  Wij helpen onze leerlingen om de benodigde competenties te verwerven en bij het aanleren van verschillende vaardigheden.
• Kinderen leren samen te werken met daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de leerlingen in de loop van de jaren de aangeboden lesstof zelfstandig leren te verwerken.
• Essentieel is om vorderingen van leerlingen nauwkeurig te volgen via een uitgebreid toets protocol.
• Het bieden van een omgeving (technieken en materialen) voor een goede creatieve en motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden met als doel het goed om kunnen gaan met de medemens en het zichzelf kunnen uitdrukken.