SCHOOLTIJDEN

Wij hanteren een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen tussen de middag op school blijven. Ze eten tussen de middag hun boterham in de groep. Daarna spelen ze een half uur buiten onder toezicht van een leerkrachten en ouders.

De schooltijden zijn:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 tot 14:45 uur
  • Woensdag: 8:30 tot 12:15 uur

De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij; hun schooltijden zijn dan dus: 8:30 tot 11:45 uur. Enkele keren per jaar hebben de groepen 1 tot en met 4 de hele vrijdag vrij. De betreffende data staan in onze jaarkalender en worden aan het begin van het schooljaar via de maandkalender aan u doorgegeven.