Wereldschool

Actief burgerschap en sociale integratie

De Toermalijn draagt het predicaat “Wereldschool” en daar zijn we trots op. Onze leerlingen groeien op in een multiculturele samenleving. Het is ons doel dat ieder kind zich geaccepteerd weet, ongeacht zijn uiterlijk, zijn taal, zijn culturele achtergrond en ongeacht het sociaaleconomisch milieu, al waarin het leeft. Ieder jaar houden we een speciale Wereldschooldag, waarbij we extra aandacht besteden aan andere culturen en gewoontes.